Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg

12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52) - Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (2015/2340(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, FEMM (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

DEVE-komisjon

- Heite kulutõhus vähendamine ja investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : ENVI
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-komisjon

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-komisjon

- Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014-2015 (2015/2287(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: JURI

REGI-komisjon

- Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika