Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla) - Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9. joulukuuta 2015)

AFET-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (2015/2340(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, FEMM (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

DEVE-valiokunta

- Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : ENVI
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : INTA
lausuntoa varten: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-valiokunta

- Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015 (2015/2287(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: JURI

REGI-valiokunta

- Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö