Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)Darbo su susijusiais komitetais procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimu)

AFET komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (2015/2340(INI))
(nuomonė: ENVI, FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

DEVE komitetas

- Ekonomiškai naudingas išmetamųjų teršalų mažinimas ir investavimas į anglies dioksido kiekio mažinimą (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO komitetas

- Nauja į perspektyvą orientuota ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI))
perduota atsakingam komitetui: : INTA
nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komitetas

- Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2014–2015 m. (2015/2287(INI))
perduota atsakingam komitetui: : LIBE
nuomonė: JURI

REGI komitetas

- Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2015/2095(INI))
perduota atsakingam komitetui: : LIBE
nuomonė: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Teisinė informacija - Privatumo politika