Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants) - Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 9. decembra lēmumu)

AFET komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (2015/2340(INI))
(atzinums: ENVI, FEMM (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

DEVE komiteja

- Izmaksu ziņā efektīvi emisiju samazināšanas pasākumi un ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: : ENVI
atzinums: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO komiteja

- Jauna progresīva un inovatīva stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komiteja

- Publiska piekļuve dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā (2015/2287(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : LIBE
atzinums: JURI

REGI komiteja

- Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (2015/2095(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika