Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement) - Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2015)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement) -

Commissie AFET

- Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (2015/2340(INI))
(advies: ENVI, FEMM, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Kostenefficiënte emissiereducties en koolstofarme investeringen (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
verwezen naar ten principale: : ENVI
advies: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

Commissie IMCO

- Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI))
verwezen naar ten principale: : INTA
advies: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie JURI

- Publieke toegankelijkheid van documenten (artikel 116, lid 7) voor de periode 2014-2015 (2015/2287(INI))
verwezen naar ten principale: : LIBE
advies: JURI

Commissie REGI

- De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI))
verwezen naar ten principale: : LIBE
advies: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Juridische mededeling - Privacybeleid