Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu) - Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W nawiązaniu do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2015 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE (2015/2340(INI))
(opinia: ENVI, FEMM (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja DEVE

- Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

komisja IMCO

- Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (2015/2105(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

komisja JURI

- Publiczny dostęp do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015 (2015/2287(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

komisja REGI

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności