Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură) - Comissi asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2015)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Combaterea traficului de persoane în relațiile externe ale UE (2015/2340(INI))
aviz: ENVI, FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Reducerile rentabile ale emisiilor și investițiile care favorizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
retrimis fond: : ENVI
aviz: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO

- O strategie progresistă și inovatoare privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI

- Accesul publicului la documente [articolul 116 alineatul (7)] în anii 2014-2015 (2015/2287(INI))
retrimis fond: : LIBE
aviz: JURI

REGI

- Situația din regiunea mediteraneeană și necesitatea unei abordări globale a migrației la nivelul UE (2015/2095(INI))
retrimis fond: : LIBE
aviz: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate