Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku) - Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9 decembra 2015)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (2015/2340(INI))
(stanovisko: ENVI, FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

výbor IMCO

- Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť (2015/2105(INI))
predložené gestorskému výboru: : INTA
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI

- Prístup verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 (2015/2287(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: JURI

výbor REGI

- Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia