Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen) - associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Med anledning av talmanskonferensens beslut av den 9 december 2015)

AFET-utskottet

- Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (2015/2340(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, FEMM, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-utskottet

- En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-utskottet

- Allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014−2015 (2015/2287(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: JURI

REGI-utskottet

- Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2015/2095(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy