Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 17 ta' Diċembru 2015 - Strasburgu

13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni sostenibbli ta’ flotot tas-sajd esterni, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tas-sistema ta' allokazzjoni tar-refuġjati skont il-kwoti (B8-1232/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żgħażagħ u t-telf tas-smigħ ikkważat mill-istorbju (B8-1233/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ambjent matul konflitti armati (B8-1234/2015)

irriferut

responsabbli:

DEVE

opinjoni:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tal-ibħra mill-iskart li jżomm f'wiċċ l-ilma (B8-1235/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tagħlim għall-adulti (B8-1236/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-isfidi finanzjarji marbuta mal-lonġevità (B8-1237/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni insostenn tal-produtturi tal-laħam u tas-salumi (B8-1238/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' strateġija effettiva u komuni kontra t-terroriżmu (B8-1239/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Mircea Diaconu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess għall-isport għall-persuni b'diżabbiltà u premji għall-prestazzjoni ekwi, ġusti u nondiskriminatorji (B8-1242/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Gilles Lebreton. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-oxybenzone fil-prodotti kożmetiċi (B8-1243/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ ta' miżuri ta' sigurtà fi ħdan l-UE wara l-attakki ta' Pariġi tat-13 ta' Novembru 2015 (B8-1244/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlas tardiv tal-amministrazzjoni pubblika Taljana lill-impriżi kredituri (B8-1245/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-allarmiżmu fuq il-laħam aħmar u pproċessat wara d-Dikjarazzjoni tad-WHO (B8-1246/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Kristjanofobija fl-Ewropa (B8-1247/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twissija li ġejja mill-għeluq ta' intrapriżi storiċi fil-Veneto u fil-Friuli (B8-1248/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontrafazzjoni tal-inbejjed ta' eċċellenza "made in Italy" (B8-1249/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inċentiv għall-użu ta' tekniki inqas invażivi għad-dijanjosi taċ-ċeljakija fit-tfal (B8-1250/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kanċer tal-frixa (B8-1251/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bijodiversità (B8-1252/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet ekonomiċi u soċjali tal-anzjani (B8-1253/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-urġenza ta’ miżuri kontra l-iffalsifikar ta' prodotti tal-ikel (B8-1254/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iperkolesterolemija fil-familja (B8-1255/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar titjib tal-koordinament tal-intelligence Ewropew (B8-1256/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-espożizzjoni għar-raġġi UV (B8-1285/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ross tal-plastik ġej mill-Ażja (B8-1286/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar fl-Italja (B8-1287/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rata baxxa ta' impjieg fost il-gradwati fl-Italja (B8-1288/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-quantitative easing u l-politiki fiskali espansjonarji (B8-1289/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari: ir-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-plastik (B8-1290/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis kwantitattiv: 80% tal-likwidità maħruġa mill-BĊE stazzjonata fi Frankfurt (B8-1291/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' ħiliet diġitali (B8-1292/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preferenza lokali fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku (B8-1293/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet il-ġodda ta' ristrutturar tad-dejn fid-dokumenti dwar it-TTIP (B8-1294/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ġurnata ta' tifkira tal-vittmi tal-vjolenza Iżlamista (B8-1295/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn it-Turkija u l-ISIS (B8-1296/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-kunfidenzjalità fuq il-Facebook (B8-1297/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-kontrafazzjoni fis-setturi tal-moda u tal-lussu (B8-1298/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar aktar traċċabbiltà tal-armi wara li ma jibqgħux jintużaw (B8-1299/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proselitiżmu onlajn (B8-1300/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza fuq in-Nisa (B8-1301/2015)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispejjeż għall-finanzi pubbliċi Franċiżi tal-proċeduri tat-taxxa Ewropej (B8-1302/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rifjut tal-adeżjoni u tar-rikonoxximent tal-Kosovo mill-Unjoni Ewropea (B8-1303/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tad-direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fuq il-finanzjament tal-politiki soċjali fi Franza (B8-1304/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eżenzjoni tas-servizzi pubbliċi fi ħdan il-qafas tan-negozjati kummerċjali (B8-1305/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-abbandun u l-moħqrija tal-annimali (B8-1306/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija (B8-1307/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffalsifikazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaġġar (B8-1308/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti li fihom il-glifosat (B8-1309/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fl-ordnijiet u l-fatturat għall-industrija (B8-1310/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-faqar fost it-tfal (B8-1311/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni tal-mudell Awstraljan għall-ġestjoni tal-immigrazzjoni (B8-1312/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjonijiet informatiċi u t-talbiet ta' aċċess għal data sensittiva (B8-1313/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-quantitative easing u s-self bankarju (B8-1314/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza kontra n-nisa (B8-1315/2015)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-indikazzjoni ġeografika Asiago DOP fin-negozjati bejn l-UE u l-Vjetnam (B8-1316/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlas maqsum (split payment) (B8-1317/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskart tal-plastik fil-Mediterran (B8-1318/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni u l-konsegwenzi tagħha fuq ir-reġjun tal-Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-evażjoni fiskali tal-impriżi Ċiniżi fl-Italja (B8-1320/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffalsifikar tat-tikketta Prosecco minn intrapriżi Brittaniċi (B8-1321/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża leġittima (B8-1323/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-fruntieri nazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu Iżlamiku (B8-1324/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu ta' metodi innovattivi għas-sigurtà u l-prevenzjoni tat-terroriżmu (B8-1325/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-radikalizzazzjoni Islamika fl-UE (B8-1326/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żminijiet ta' pagamenti tal-amministrazzjoni pubblika (B8-1327/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar enerġetiku (B8-1328/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlasijiet diġitali permezz tal-ismartphone (B8-1329/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Mutual Aid Societies (B8-1330/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-migrazzjoni (B8-1331/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għall-istrateġija makroreġjonali għaż-żoni muntanjużi (B8-1332/2015)

irriferut

responsabbli:

REGI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza ta’ investimenti soċjali (B8-1333/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta’ regolamentazzjoni Ewropea dwar ir-ridistribuzzjoni ta' ikel żejjed mill-ktajjen tas-supermarkets (B8-1334/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sanzjonijiet fil-konfront tal-Istati li jiffinanzjaw u jappoġġjaw lill-ISIS (B8-1338/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema bankarja "parallela" (shadow banking) (B8-1339/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar projbizzjoni fuq il-bejgħ ta' armi u teknoloġiji militari lill-Istati li jiffinanzjaw u jappoġġjaw lill-ISIS (B8-1340/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET

Avviż legali - Politika tal-privatezza