Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Патенти и права на селекционерите на растения (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа
  
3.2.Положението в Малдивите
  
3.3.Малайзия
 4.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)
 5.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (внесени предложения за резолюция)
 6.Съобщение на председателството
 7.Състав на комисиите
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Време за гласуване
  
9.1.Проект на предложение за решение за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор и за нейните правомощия, нейния числен състав и срока на нейния мандат (гласуване)
  
9.2.Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (гласуване)
  
9.3.Положението в Малдивите (гласуване)
  
9.4.Малайзия (гласуване)
  
9.5.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  
9.8.Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (гласуване)
  
9.9.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (гласуване)
  
9.10.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (гласуване)
  
9.11.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)
  
9.12.Патенти и права на селекционерите на растения (гласуване)
  
9.13.Положението в Бурунди (гласуване)
  
9.14.Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република Конго (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (322 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (3292 kb) 
 
Протокол (314 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (75 kb) Резултати от поименно гласуване (121 kb) 
 
Протокол (319 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (1050 kb) Резултати от поименно гласуване (2991 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност