Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
  3.2.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  3.3.Μαλαισία
 4.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (ψηφοφορία)
  9.2.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (ψηφοφορία)
  9.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  9.4.Μαλαισία (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.8.Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  9.9.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)
  9.10.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (ψηφοφορία)
  9.11.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (ψηφοφορία)
  9.12.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (ψηφοφορία)
  9.13.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  9.14.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (323 kb)  Κατάσταση παρόντων (60 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb)  Κατάσταση παρόντων (37 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (76 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (121 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1042 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (2979 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου