Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa
  
3.2.Situatie op de Maldiven
  
3.3.Maleisië
 4.Situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Samenstelling commissies
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode (stemming)
  
9.2.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (stemming)
  
9.3.Situatie op de Maldiven (stemming)
  
9.4.Maleisië (stemming)
  
9.5.Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) (stemming)
  
9.8.Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (stemming)
  
9.9.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (stemming)
  
9.10.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (stemming)
  
9.11.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)
  
9.12.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (stemming)
  
9.13.Situatie in Burundi (stemming)
  
9.14.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (294 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3292 kb) 
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (64 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (121 kb) 
 
Notulen (294 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (774 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2904 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid