Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy
  
3.2.Sytuacja na Malediwach
  
3.3.Malezja
 4.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)
 5.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (złożone projekty rezolucji)
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Skład komisji
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Głosowanie
  
9.1.Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
9.2.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy (głosowanie)
  
9.3.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  
9.4.Malezja (głosowanie)
  
9.5.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  
9.8.Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)
  
9.9.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (głosowanie)
  
9.10.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (głosowanie)
  
9.11.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  
9.12.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (głosowanie)
  
9.13.Sytuacja w Burundi (głosowanie)
  
9.14.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (292 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3292 kb) 
 
Protokół (307 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (65 kb) Wyniki głosowań imiennych (124 kb) 
 
Protokół (296 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (976 kb) Wyniki głosowań imiennych (2908 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności