Seznam 
Zápis
PDF 289kWORD 300k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Patenty a práva šlechtitelů rostlin (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
3.1.Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti
  
3.2.Situace na Maledivách
  
3.3.Malajsie
 4.Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)
 5.Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (předložené návrhy usnesení)
 6.Sdělení předsednictví
 7.Členství ve výborech
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnost, početní složení a funkční období (hlasování)
  
9.2.Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (hlasování)
  
9.3.Situace na Maledivách (hlasování)
  
9.4.Malajsie (hlasování)
  
9.5.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) (hlasování)
  
9.8.Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (hlasování)
  
9.9.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (hlasování)
  
9.10.20. výročí Daytonské mírové dohody (hlasování)
  
9.11.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)
  
9.12.Patenty a práva šlechtitelů rostlin (hlasování)
  
9.13.Situace v Burundi (hlasování)
  
9.14.Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 17. PROSINCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Patenty a práva šlechtitelů rostlin (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000146/2015), kterou pokládají Czesław Adam Siekierski (za výbor AGRI) a Pavel Svoboda (za výbor JURI) Komisi: Patenty a práva šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski a Pavel Svoboda rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska a Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė a Tibor Szanyi.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc a Roberta Metsola za skupinu PPE o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari a Christel Schaldemose za skupinu S&D o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 17.12.2015.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 15.12.2015.)


3.1. Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti

Návrhy usnesení B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Diane James za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers a Deirdre Clune.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 17.12.2015.


3.2. Situace na Maledivách

Návrhy usnesení B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea a Stanislav Polčák, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 17.12.2015.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


3.3. Malajsie

Návrhy usnesení B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, a Marc Tarabella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ryszard Czarnecki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo a Pavel Svoboda.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 17.12.2015.


4. Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2014/2973(RSP))

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2015 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto a Notis Marias za skupinu ECR o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička za skupinu ALDE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 17.12.2015.


5. Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000108/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rozprava se konala dne 2. prosince 2015 (bod 18 zápisu ze dne 2.12.2015).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o ochraně národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 17.12.2015.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


6. Sdělení předsednictví

Předseda se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Marcelu de Graaffovi za jeho chování během hlasování na denním zasedání, které se konalo 28. října 2015. Sankce má podobu ztráty nároku na denní příspěvek na dobu pěti dní. Rozhodnutí bylo oznámeno dotčenému poslanci.


7. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

výbor EMPL: Czesław Hoc, kterým je nahrazen Zdzisław Krasnodębski

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnost, početní složení a funkční období (hlasování)

Návrh Konference předsedů: Zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnost, početní složení a funkční období

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0462)

Vystoupení

James Carver před hlasováním.


9.2. Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 a B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1402/2015

(nahrazující B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 a B8-1408/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a David Borrelli za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0463)

Vystoupení

Lynn Boylan před hlasováním.


9.3. Situace na Maledivách (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 a B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1409/2015

(nahrazující B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 a B8-1421/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli a Miroslav Poche za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malajsie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 a B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1412/2015

(nahrazující B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 a B8-1422/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Marco Zanni za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0465)

(Návrh usnesení B8-1420/2015 se nebere v potaz.)


9.5. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0466)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.6. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0467)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.7. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [2015/2096(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0468)


9.8. Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2015), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Návrh usnesení B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0469)


9.9. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti [2015/2229(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20. výročí Daytonské mírové dohody (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))

Návrhy usnesení B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 a B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ B8-1350/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1362/2015

(nahrazující B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 a B8-1401/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0471)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3, který byl vzat v potaz.


9.11. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patenty a práva šlechtitelů rostlin (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000146/2015), kterou pokládají Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI a Pavel Svoboda za výbor JURI Komisi: Patenty a práva šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Návrhy usnesení B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 a B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1394/2015

(nahrazující B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 a B8-1400/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka a Annie Schreijer-Pierik za skupinu PPE;

—   Paolo De Castro a Evelyn Regner za skupinu S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR;

—   Jan Huitema a Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situace v Burundi (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2973(RSP))

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2015 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2015 (bod 4 zápisu ze dne 17.12.2015).

Návrhy usnesení B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1348/2015

(nahrazující B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini a José Bové, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0474)


9.14. Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000108/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Rozprava se konala dne 2. prosince 2015 (bod 18 zápisu ze dne 2.12.2015).

Návrh usnesení byl oznámen dne 17. prosince 2015 (bod 5 zápisu ze dne 17.12.2015).

Návrh usnesení B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0475)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Doporučení Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

zpráva Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins a Jonathan Arnott

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Jonathan Arnott

20. výročí Daytonské mírové dohody - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 a RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

zpráva Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins a Csaba Sógor

Patenty a práva šlechtitelů rostlin - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins a Marian Harkin

Situace v Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu) – Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. prosince 2015)

výbor AFET (článek 54 jednacího řádu)

- Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU (2015/2340(INI))
(stanovisko: ENVI, FEMM (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
předáno příslušnému výboru: : ENVI
stanovisko: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

výbor IMCO

- Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (2015/2105(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI

- Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014-2015 (2015/2287(INI))
předáno příslušnému výboru: : LIBE
stanovisko: JURI

výbor REGI

- Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci (2015/2095(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o krachu systému přerozdělování uprchlíků podle kvót (B8-1232/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mladých lidech a ztrátě sluchu způsobené hlukem (B8-1233/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně životního prostředí v průběhu ozbrojených konfliktů (B8-1234/2015)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení regulačních opatření na ochranu moří před plovoucím odpadem (B8-1235/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vzdělávání dospělých (B8-1236/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o finančních problémech spojených s dlouhověkostí (B8-1237/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení na podporu producentů masa a uzenin (B8-1238/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o potřebě společné a účinné strategie proti terorismu (B8-1239/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mircea Diaconu. Návrh usnesení o přístupu osob se zdravotním postižením ke sportu a o stejných, spravedlivých a nediskriminačních odměnách za výkon (B8-1242/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh usnesení o zákazu používání oxybenzonu v kosmetických výrobcích (B8-1243/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o posílení bezpečnostních opatření v EU po atentátech, k nimž došlo 13. listopadu 2015 v Paříži (B8-1244/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opožděných platbách italské veřejné správy (B8-1245/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření paniky v návaznosti na prohlášení Světové zdravotnické organizace ohledně červeného masa a masných výrobků (B8-1246/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o křesťanofobii v Evropě (B8-1247/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o alarmující situaci kvůli zavírání historických podniků v Benátsku a Furlansku (B8-1248/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělání italských vín špičkové kvality (B8-1249/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o iniciativě týkající se využívání méně invazivních metod při diagnostice celiakie u dětí (B8-1250/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rakovině slinivky břišní (B8-1251/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o biologické rozmanitosti (B8-1252/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o sociálních a hospodářských právech seniorů (B8-1253/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o bezodkladnosti opatření proti falšování potravinářských výrobků (B8-1254/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rodinné hypocholesterolémii (B8-1255/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o lepší koordinaci evropských tajných zpravodajských služeb (B8-1256/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o expozici UV záření (B8-1285/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o plastové rýži z Asie (B8-1286/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o chudobě v Itálii (B8-1287/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nízké úrovni zaměstnanosti absolventů vysokých škol v Itálii (B8-1288/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o kvantitativním uvolňování a expanzivní fiskální politice (B8-1289/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o oběhovém hospodářství: výzkum a inovace v odvětví plastů (B8-1290/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o kvantitativním uvolňování: 80 % likvidity uvolněné ECB skončilo ve Frankfurtu (B8-1291/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nedostatku pracovní síly s odpovídajícími počítačovými dovednostmi (B8-1292/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o upřednostňování místních podniků při zadávání veřejných zakázek (B8-1293/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nových podmínkách pro restrukturalizaci dluhu obsažených v dokumentech týkajících se transatlantické dohody (B8-1294/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dni památky obětí islamistického násilí (B8-1295/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o obchodních vztazích mezi Tureckem a ISIS (B8-1296/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o porušování důvěrnosti na Facebooku (B8-1297/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o boji proti padělání v odvětvích módy a luxusního zboží (B8-1298/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o lepší sledovatelnosti vyřazených zbraní (B8-1299/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o proselytismu na internetu (B8-1300/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Mezinárodním dni proti násilí na ženách (B8-1301/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nákladech na evropské daňové spory pro francouzské veřejné finance (B8-1302/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o odmítnutí členství Kosova v EU a jeho uznání ze strany Evropské unie (B8-1303/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadech směrnice o vysílání pracovníků na financování sociálních politik ve Francii (B8-1304/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vynětí veřejných služeb v rámci obchodních jednání (B8-1305/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o boji proti opouštění a týrání zvířat (B8-1306/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o trestu smrti v Saúdské Arábii (B8-1307/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o padělání cestovních dokladů (B8-1308/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu uvádět na trh produkty obsahující glyfosát (B8-1309/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o poklesu objednávek a obratu v průmyslu (B8-1310/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dětské chudobě (B8-1311/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o převzetí australského modelu řízení imigrace (B8-1312/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o softwarových aplikacích a žádostech o přístup k citlivým údajům (B8-1313/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o kvantitativním uvolňování a bankovních úvěrech (B8-1314/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o násilí na ženách (B8-1315/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o neuznání zeměpisného označení sýru Asiago registrovaného s chráněným označením původu (CHOP) během jednání mezi EU a Vietnamem (B8-1316/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o oddělených platbách (B8-1317/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o znečištění plasty ve Středozemním moři (B8-1318/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mimořádné přistěhovalecké situaci a jejích důsledcích pro region Furlansko-Julské Benátsko (B8-1319/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o čínských firmách vyhýbajících se v Itálii daňovým povinnostem (B8-1320/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělání značky Prosecco ze strany britských podniků (B8-1321/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nutné obraně (B8-1323/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o znovuzavedení vnitrostátních hranic za účelem boje proti islámskému terorismu (B8-1324/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o využívání inovačních metod při zajišťování bezpečnosti a prevenci terorismu (B8-1325/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o islámské radikalizaci v EU (B8-1326/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o platebních lhůtách veřejné správy (B8-1327/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o energetické chudobě (B8-1328/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o digitálních platbách prostřednictvím smartphonu (B8-1329/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sdruženích vzájemné pomoci (B8-1330/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o migrační krizi (B8-1331/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře makroregionální strategie pro horské oblasti (B8-1332/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o významu sociálních investic (B8-1333/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení evropských právních předpisů oblasti přerozdělování přebytků potravin z velkých obchodních řetězců (B8-1334/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sankcích vůči zemím, které financují a podporují ISIS (B8-1338/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stínovém bankovnictví (B8-1339/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zákazu prodeje zbraní a vojenských technologií státům, které financují a podporují ISIS (B8-1340/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET


14. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 16. prosince 2015

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1153/2015); (*) (č. 1154/2015); (*) (č. 1155/2015); (*) (č. 1156/2015); (*) (č. 1157/2015); (*) (č. 1158/2015); (*) (č. 1159/2015); (*) (č. 1160/2015); (*) (č. 1161/2015); Pia Berrend (č. 1162/2015); (*) (č. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (č. 1164/2015); (*) (č. 1165/2015); (*) (č. 1166/2015); (*) (č. 1167/2015); (*) (č. 1168/2015); (*) (č. 1169/2015); Philipp Schmagold (č. 1170/2015); (*) (č. 1171/2015); (*) (č. 1172/2015); Neil Warwick (č. 1173/2015); (*) (č. 1174/2015); (*) (č. 1175/2015); (*) (č. 1176/2015); Cristinel Corobana (č. 1177/2015); (*) (č. 1178/2015); (*) (č. 1179/2015); (*) (č. 1180/2015); (*) (č. 1181/2015); (*) (č. 1182/2015); (*) (č. 1183/2015); (*) (č. 1184/2015); (*) (č. 1185/2015); (*) (č. 1186/2015); (*) (č. 1187/2015); (*) (č. 1188/2015); Marco Bava (č. 1189/2015); Leif Lundgren (č. 1190/2015); (*) (č. 1191/2015); (*) (č. 1192/2015); Marco Bava (č. 1193/2015); Marco Bava (č. 1194/2015); Marco Bava (č. 1195/2015); Marco Bava (č. 1196/2015); Marco Bava (č. 1197/2015); (*) (č. 1198/2015); (*) (č. 1199/2015); Flavio Miccono (č. 1200/2015); (*) (č. 1201/2015); (*) (č. 1202/2015); Flavio Miccono (č. 1203/2015); (*) (č. 1204/2015); (*) (č. 1205/2015); (*) (č. 1206/2015); (*) (č. 1207/2015); (*) (č. 1208/2015); Marco Bava (č. 1209/2015); (*) (č. 1210/2015); (*) (č. 1211/2015); (*) (č. 1212/2015); (*) (č. 1213/2015); (*) (č. 1214/2015); (*) (č. 1215/2015); (*) (č. 1216/2015); (*) (č. 1217/2015); (*) (č. 1218/2015); (*) (č. 1219/2015); (*) (č. 1220/2015); Micaela Nicola (č. 1221/2015); (*) (č. 1222/2015); (*) (č. 1223/2015); (*) (č. 1224/2015); (*) (č. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (č. 1226/2015); Jacek Sierpiński (č. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (č. 1228/2015); (*) (č. 1229/2015); (*) (č. 1230/2015); (*) (č. 1231/2015); (*) (č. 1232/2015); (*) (č. 1233/2015); (*) (č. 1234/2015); (*) (č. 1235/2015); (*) (č. 1236/2015); William Roger (č. 1237/2015); (*) (č. 1238/2015); Stefania Matteini (č. 1239/2015); Amelia Roberts (č. 1240/2015); Alexander Eisenmann (č. 1241/2015); (*) (č. 1242/2015).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 16. prosince 2015 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 18. do 21. ledna 2016.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Právní upozornění - Ochrana soukromí