Index 
Jegyzőkönyv
PDF 298kWORD 308k
2015. december 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.Ibrahim Halawát halálra ítélhetik
  
3.2.A maldív-szigeteki helyzet
  
3.3.Malajzia
 4.A burundi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Az elnök közleménye
 7.A bizottságok tagjai
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Szavazások órája
  
9.1.A gépjárműipar kibocsátásainak mérésével foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, számbeli összetétele és megbízatásának időtartama (szavazás)
  
9.2.Ibrahim Halawát halálra ítélhetik (szavazás)
  
9.3.A maldív-szigeteki helyzet (szavazás)
  
9.4.Malajzia (szavazás)
  
9.5.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.6.Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.7.Átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás egyrészről az EU és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között (szavazás)
  
9.8.Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (szavazás)
  
9.9.2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (szavazás)
  
9.10.A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (szavazás)
  
9.11.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)
  
9.12.Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (szavazás)
  
9.13.A burundi helyzet (szavazás)
  
9.14.A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Petíciók
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000146/2015) felteszi: Czesław Adam Siekierski (az AGRI bizottság nevében) és Pavel Svoboda (a JURI bizottság nevében) a Bizottsághoz: Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski és Pavel Svoboda kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska és Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė és Tibor Szanyi.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari és Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szabadalmakról és növényfajta-oltalmakról (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska és Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada és Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Ibrahim Halawát halálra ítélhetik

Állásfoglalási indítványok B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Bogdan Brunon Wenta és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers és Deirdre Clune.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


3.2. A maldív-szigeteki helyzet

Állásfoglalási indítványok B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Andi Cristea és Stanislav Polčák, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


3.3. Malajzia

Állásfoglalási indítványok B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, és Marc Tarabella, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ryszard Czarnecki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo és Pavel Svoboda.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


4. A burundi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2014/2973(RSP))

A vita időpontja: 2015. november 25. (2015.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă és Doru-Claudian Frunzulică, az S&D képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


5. A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000108/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

A vita időpontja: 2015. december 2. (2015.12.2-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelméről (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .

(Az ülést 11.50-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


6. Az elnök közleménye

Az elnök az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően úgy határozott, hogy büntetést szab ki Marcel de Graaffra a 2015. október 28-i ülésen a szavazások órája során tanúsított magatartása miatt. A büntetés 5 napi napidíjának elvesztése. A döntésről tegnap értesítették az érintettet.


7. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

EMPL bizottság: Zdzisław Krasnodębski helyére Czesław Hoc

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. A gépjárműipar kibocsátásainak mérésével foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, számbeli összetétele és megbízatásának időtartama (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: A gépjárműipar kibocsátásainak mérésével foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, számbeli összetétele és megbízatásának időtartama

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0462)

Felszólalások

James Carver a szavazás előtt.


9.2. Ibrahim Halawát halálra ítélhetik (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 és B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1402/2015

(amely a B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 és B8-1408/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és David Borrelli, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0463)

Felszólalások

Lynn Boylan a szavazás előtt.


9.3. A maldív-szigeteki helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 és B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1409/2015

(amely a B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 és B8-1421/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli és Miroslav Poche, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun és Alyn Smith, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malajzia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 és B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1412/2015

(amely a B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 és B8-1422/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Alyn Smith, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Marco Zanni, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0465)

(A B8-1420/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.5. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0466)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.6. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0467)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.7. Átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás egyrészről az EU és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal [2015/2096(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0468)


9.8. Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000152/2015) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0469)


9.9. 2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2014. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2015/2229(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0470)


9.10. A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója (2015/2979(RSP))

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 és B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1350/2015

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1362/2015

(amely a B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 és B8-1401/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto és Tomasz Piotr Poręba; az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0471)

Felszólalások

Cristian Dan Preda a 3. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


9.11. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (szavazás)

Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2015/2114(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0472)


9.12. Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000146/2015) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, és Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 és B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1394/2015

(amely a B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 és B8-1400/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka és Annie Schreijer-Pierik, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Paolo De Castro és Evelyn Regner, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Jan Huitema és Jean-Marie Cavada, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0473)


9.13. A burundi helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2015/2973(RSP))

A vita időpontja: 2015. november 25. (2015.11.25-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. december 17. (2015.12.17-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 és B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1348/2015

(amely a B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 és B8-1357/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini és José Bové, Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0474)


9.14. A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000108/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

A vita időpontja: 2015. december 2. (2015.12.2-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2015. december 17. (2015.12.17-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0475)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Barbara Lochbihler -jelentés - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott és Stanislav Polčák

Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins és Jonathan Arnott

Cristian Dan Preda -jelentés - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor és Jonathan Arnott

A daytoni békemegállapodás 20. évfordulója - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 és RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Bodil Valero -jelentés - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins és Csaba Sógor

Szabadalmak és növényfajta-oltalmak - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins és Marian Harkin

A burundi helyzet - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park védelme - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke) - Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. december 9-i határozatát követően)

AFET bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem (2015/2340(INI))
(vélemény: ENVI, FEMM (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE(az eljárási szabályzat 54. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

DEVE bizottság

- Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: : ENVI
vélemény: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO bizottság

- A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (2015/2105(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: : INTA
vélemény: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI bizottság

- A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (116. cikk (2) bekezdés) 2014–2015-re (2015/2287(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: : LIBE
vélemény: JURI

REGI bizottság

- A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (2015/2095(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: : LIBE
vélemény: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, ENVI

- Javaslat az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Osztrák Köztársaságnak az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény aláírására és megerősítésére, valamint Máltának az egyezményhez történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- A Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a menekültek kvóták alapján történő elosztási rendszerének kudarcáról (B8-1232/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fiatalokról és a zajártalom miatti halláskárosodásról (B8-1233/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a környezet fegyveres konfliktusok során való védelméről (B8-1234/2015)

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a tengereknek az úszó hulladékkal szembeni védelmét célzó szabályozási intézkedések bevezetéséről (B8-1235/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a felnőttkori tanulásról (B8-1236/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a magas várható élettartammal kapcsolatos pénzügyi kérdésekről (B8-1237/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a hústermelők és -feldolgozók támogatásáról (B8-1238/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány egy hatékony és mindenki által felvállalt terrorizmus elleni stratégia szükségességéről (B8-1239/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Mircea Diaconu. Állásfoglalási indítvány a fogyatékkal élő személyek sportolási lehetőségekhez való hozzáféréséről, valamint a sportban elért eredményekért járó egyenlő értékű, méltányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes jutalmazásról (B8-1242/2015)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Gilles Lebreton. Állásfoglalási indítvány az oxibenzon kozmetikai termékekben való használatának betiltásáról (B8-1243/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Unión belüli biztonsági intézkedéseknek a 2015. november 13-i párizsi támadásokat követően történő szigorításáról (B8-1244/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az olasz közigazgatásnak a hitelező vállalkozások felé történő késedelmes kifizetéseiről (B8-1245/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a vörös és feldolgozott húsok kapcsán a WHO nyilatkozatát követően elterjedt félelmekről (B8-1246/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Európában tapasztalható keresztényelleneségről (B8-1247/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány Veneto és Friuli régióbeli történelmi cégek tömeges megszűnéséről (B8-1248/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a kiváló olasz borok hamisításáról (B8-1249/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a lisztérzékenység gyermekeknél történő diagnosztizálását célzó, kevéssé invazív módszerek alkalmazásának ösztönzéséről (B8-1250/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a hasnyálmirigy-daganatról (B8-1251/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a biológiai sokféleségről (B8-1252/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az idősek szociális és gazdasági jogairól (B8-1253/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-hamisítás ellen irányuló intézkedések sürgősségéről (B8-1254/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a családi koleszterin-túltengésről (B8-1255/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai hírszerzés jobb koordinációjáról (B8-1256/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az UV-sugárzásnak való kitettségről (B8-1285/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az Ázsiából származó műanyag rizsről (B8-1286/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az olaszországi szegénységről (B8-1287/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a diplomások alacsony foglalkoztatási arányáról Olaszországban (B8-1288/2015)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a mennyiségi lazításról és az expanzív fiskális politikákról (B8-1289/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a körforgásos gazdaságról, illetve a műanyagipari kutatásokról és innovációról (B8-1290/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a mennyiségi lazításról: az EKB által biztosított likviditás 80%-a Frankfurtban parkol (B8-1291/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a digitális készségek hiányáról (B8-1292/2015)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a helyi szereplők előnyben részesítéséről a közbeszerzési szerződések odaítélésekor (B8-1293/2015)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az adósság-átütemezés transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló dokumentumokban rögzített új feltételeiről (B8-1294/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az iszlamista erőszak áldozatainak emléknapjáról (B8-1295/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a Törökország és az ISIS közötti kereskedelmi kapcsolatokról (B8-1296/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a bizalmas adatok megsértéséről a Facebookon (B8-1297/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a hamisítás elleni küzdelemről a divat és a luxuscikkek ágazatában (B8-1298/2015)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a leselejtezett fegyverek nyomonkövethetőségének javításáról (B8-1299/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az online térítésről (B8-1300/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napjáról (B8-1301/2015)

utalva

illetékes :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai adóügyi peres eljárások francia államháztartásra háruló költségeiről (B8-1302/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány Koszovó csatlakozásának és elismerésének az Európai Unió általi visszautasításáról (B8-1303/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvnek a franciaországi szociális szakpolitikák finanszírozására gyakorolt következményeiről (B8-1304/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a közszolgáltatások mentességéről a kereskedelmi tárgyalások keretében (B8-1305/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az állatok magára hagyása és a velük való rossz bánásmód elleni küzdelemről (B8-1306/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában (B8-1307/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az útiokmány-hamisításról (B8-1308/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a glifozátot tartalmazó termékek forgalmazásának betiltásáról (B8-1309/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az ipari megrendelések és az árbevétel visszaeséséről (B8-1310/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a gyermekszegénységről (B8-1311/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az ausztrál bevándorlási politika modelljének alkalmazásáról (B8-1312/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az informatikai alkalmazásokról és az érzékeny adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmekről (B8-1313/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a mennyiségi lazításról és a banki hitelekről (B8-1314/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nők elleni erőszakról (B8-1315/2015)

utalva

illetékes :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az Asiago oltalom alatt álló eredetmegjelölés EU és Vietnam közötti tárgyalásokon való elismerésének hiányáról (B8-1316/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a megosztott befizetésről (B8-1317/2015)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Földközi-tenger műanyag-szennyezéséről (B8-1318/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a bevándorlási vészhelyzetről és annak következményeiről Friuli Venezia Giulia régióban (B8-1319/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a kínai vállalkozások által Olaszországban elkövetett adókijátszásokról (B8-1320/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a Prosecco címke brit vállalkozások általi hamisításáról (B8-1321/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a jogos önvédelemről (B8-1323/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti határok iszlamista terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő visszaállításáról (B8-1324/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány innovatív módszerek alkalmazásáról a biztonság és a terrorizmus megelőzésének területén (B8-1325/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az iszlám szélsőségesség elterjedéséről az Európai Unióban (B8-1326/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a közigazgatás kifizetéseinek átfutási idejéről (B8-1327/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az energiaszegénységről (B8-1328/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az okostelefonokkal történő digitális fizetésről (B8-1329/2015)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a kölcsönös önsegélyező társaságokról (B8-1330/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a migrációs válságról (B8-1331/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a hegyvidéki térségekre vonatkozó makroregionális stratégia támogatásáról (B8-1332/2015)

utalva

illetékes :

REGI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a szociális beruházások fontosságáról (B8-1333/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszertöbblet áruházláncok általi újraelosztására vonatkozó európai szabályozás bevezetéséről (B8-1334/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az ISIS-t finanszírozó és támogató államokkal szembeni szankciókról (B8-1338/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az árnyék-bankrendszerről („shadow banking”) (B8-1339/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány fegyverek és katonai technológiák értékesítésének megtiltásáról az ISIS-t finanszírozó és támogató államok számára (B8-1340/2015)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET


14. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2015. december 16.

(*) Titkos név.

(*) (1153/2015); (*) (1154/2015); (*) (1155/2015); (*) (1156/2015); (*) (1157/2015); (*) (1158/2015); (*) (1159/2015); (*) (1160/2015); (*) (1161/2015); Pia Berrend (1162/2015); (*) (1163/2015); Ireneu Castillo Caso (1164/2015); (*) (1165/2015); (*) (1166/2015); (*) (1167/2015); (*) (1168/2015); (*) (1169/2015); Philipp Schmagold (1170/2015); (*) (1171/2015); (*) (1172/2015); Neil Warwick (1173/2015); (*) (1174/2015); (*) (1175/2015); (*) (1176/2015); Cristinel Corobana (1177/2015); (*) (1178/2015); (*) (1179/2015); (*) (1180/2015); (*) (1181/2015); (*) (1182/2015); (*) (1183/2015); (*) (1184/2015); (*) (1185/2015); (*) (1186/2015); (*) (1187/2015); (*) (1188/2015); Marco Bava (1189/2015); Leif Lundgren (1190/2015); (*) (1191/2015); (*) (1192/2015); Marco Bava (1193/2015); Marco Bava (1194/2015); Marco Bava (1195/2015); Marco Bava (1196/2015); Marco Bava (1197/2015); (*) (1198/2015); (*) (1199/2015); Flavio Miccono (1200/2015); (*) (1201/2015); (*) (1202/2015); Flavio Miccono (1203/2015); (*) (1204/2015); (*) (1205/2015); (*) (1206/2015); (*) (1207/2015); (*) (1208/2015); Marco Bava (1209/2015); (*) (1210/2015); (*) (1211/2015); (*) (1212/2015); (*) (1213/2015); (*) (1214/2015); (*) (1215/2015); (*) (1216/2015); (*) (1217/2015); (*) (1218/2015); (*) (1219/2015); (*) (1220/2015); Micaela Nicola (1221/2015); (*) (1222/2015); (*) (1223/2015); (*) (1224/2015); (*) (1225/2015); Anna Dorotea Privitera (1226/2015); Jacek Sierpiński (1227/2015); Yaiza García Rodríguez (1228/2015); (*) (1229/2015); (*) (1230/2015); (*) (1231/2015); (*) (1232/2015); (*) (1233/2015); (*) (1234/2015); (*) (1235/2015); (*) (1236/2015); William Roger (1237/2015); (*) (1238/2015); Stefania Matteini (1239/2015); Amelia Roberts (1240/2015); Alexander Eisenmann (1241/2015); (*) (1242/2015).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2015. december 16-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. január 18–21.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat