Indiċi 
Minuti
PDF 301kWORD 309k
Il-Ħamis, 17 ta' Diċembru 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Privattivi u drittijiet ta' min inissel il-pjanti (dibattitu)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  3.1.Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt
  3.2.Sitwazzjoni fil-Maldivi
  3.3.Malasja
 4.Sitwazzjoni fil-Burundi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-protezzjoni tal-park nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Avviż mill-Presidenza
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta rigward il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku, is-setgħat, id-daqs numeriku u t-tul tal-mandat tiegħu (votazzjoni)
  9.2.Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (votazzjoni)
  9.3.Sitwazzjoni fil-Maldivi (votazzjoni)
  9.4.Malasja (votazzjoni)
  9.5.Ftehim Qafas dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (protokoll biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.6.Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.7.Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  9.8.L-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (votazzjoni)
  9.9.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
  9.10.L-20 anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton (votazzjoni)
  9.11.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (votazzjoni)
  9.12.Privattivi u drittijiet ta' min inissel il-pjanti (votazzjoni)
  9.13.Sitwazzjoni fil-Burundi (votazzjoni)
  9.14.Il-protezzjoni tal-park nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Dokumenti mressqa
 14.Petizzjonijiet
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Privattivi u drittijiet ta' min inissel il-pjanti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000146/2015) imressqa minn Czesław Adam Siekierski (f'isem il-Kumitat AGRI) u Pavel Svoboda (f'isem il-Kumitat JURI) lill-Kummissjoni: Privattivi u drittijiet ta' min Inissel il-Pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski u Pavel Svoboda daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Jan Huitema f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Philippe Loiseau f'isem il-Grupp ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska u Annie Schreijer-Pierik, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari u Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska u Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada u Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 tal-Minuti ta' 17.12.2015.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 15.12.2015.)


3.1. Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Bogdan Brunon Wenta u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers u Deirdre Clune.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal-Minuti ta' 17.12.2015.


3.2. Sitwazzjoni fil-Maldivi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea u Stanislav Polčák, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 17.12.2015.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


3.3. Malasja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat u Pier Antonio Panzeri ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, u Marc Tarabella, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ryszard Czarnecki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo u Pavel Svoboda.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal-Minuti ta' 17.12.2015.


4. Sitwazzjoni fil-Burundi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Burundi (2014/2973(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Novembru 2015 (punt 15 tal-Minuti ta' 25.11.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă u Doru-Claudian Frunzulică, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic u Pavel Telička, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas u Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini u Laura Agea, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Votazzjoni: punt 9.13 tal-Minuti ta' 17.12.2015.


5. Il-protezzjoni tal-park nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000108/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-ħarsien tal-Park Nazzjonali ta' Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 2 ta' Diċembru 2015 (punt 18 tal-Minuti ta' 2.12.2015).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar il-protezzjoni tal-Park Nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Votazzjoni: punt 9.14 tal-Minuti ta' 17.12.2015.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.50. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


6. Avviż mill-Presidenza

Bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President iddeċieda li jimponi piena kontra Marcel de Graaff minħabba mġibitu matul il-ħin tal-votazzjonijiet tas-seduta tat-28 ta' Ottubru 2015. Il-piena tikkonsisti fit-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' ħamest ijiem. Id-deċiżjoni ġiet innotifikata lill-Membru lbieraħ.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp ECR:

Kumitat EMPL: Czesław Hoc minflok Zdzisław Krasnodębski

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta rigward il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku, is-setgħat, id-daqs numeriku u t-tul tal-mandat tiegħu (votazzjoni)

Proposta mill-Konferenza tal-Presidenti: twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta rigward il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku, is-setgħat, id-daqs numeriku u t-tul tal-mandat tiegħu

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0462)

Interventi

James Carver, qabel il-votazzjoni.


9.2. Ibrahim Halawa qed jirriskja l-piena tal-mewt (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 u B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1402/2015

(flok B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 u B8-1408/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann u Ivana Maletić, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero u Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u David Borrelli, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0463)

Interventi

Lynn Boylan, qabel il-votazzjoni.


9.3. Sitwazzjoni fil-Maldivi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 u B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1409/2015

(flok B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 u B8-1421/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann u Ivana Maletić, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli u Miroslav Poche, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun u Alyn Smith, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malasja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 u B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1412/2015

(flok B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 u B8-1422/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann u Ivana Maletić, f'isem il-Grupp PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Alyn Smith, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Marco Zanni, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0465)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1420/2015 iddekadiet.)


9.5. Ftehim Qafas dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (protokoll biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0466)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


9.6. Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, fuq in-naħa l-oħra [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0467)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.7. Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra [2015/2096(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0468)


9.8. L-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000152/2015) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0469)


9.9. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2015/2229(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0470)


9.10. L-20 anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-20 anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton (2015/2979(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 u B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1350/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1362/2015

(flok B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 u B8-1401/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u Tomasz Piotr Poręba; f'isem il-Grupp ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0471)

Interventi

Cristian Dan Preda ressaq emenda orali għall-emenda 3, li ġiet aċċettata.


9.11. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (votazzjoni)

Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2015/2114(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0472)


9.12. Privattivi u drittijiet ta' min inissel il-pjanti (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000146/2015) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, u Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Privattivi u drittijiet ta' min Inissel il-Pjanti (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 u B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1394/2015

(flok B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 u B8-1400/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka u Annie Schreijer-Pierik, f'isem il-Grupp PPE;

—   Paolo De Castro u Evelyn Regner, f'isem il-Grupp S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR;

—   Jan Huitema u Jean-Marie Cavada, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0473)


9.13. Sitwazzjoni fil-Burundi (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Burundi (2015/2973(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Novembru 2015 (punt 15 tal-Minuti ta' 25.11.2015).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 17 ta' Diċembru 2015 (punt 4 tal-Minuti ta' 17.12.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 u B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1348/2015

(flok B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 u B8-1357/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella u Julie Ward, f'isem il-Grupp S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Johannes Cornelis van Baalen, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini u José Bové, Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0474)


9.14. Il-protezzjoni tal-park nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000108/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-ħarsien tal-Park Nazzjonali ta' Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 2 ta' Diċembru 2015 (punt 18 tal-Minuti ta' 2.12.2015).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 17 ta' Diċembru 2015 (punt 5 tal-Minuti ta' 17.12.2015).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0475)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Rapport Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott u Stanislav Polčák

L-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins u Jonathan Arnott

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor u Jonathan Arnott

L-20 anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi ta' Dayton - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 u RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Rapport Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins u Csaba Sógor

Privattivi u drittijiet ta' min inissel il-pjanti - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins u Marian Harkin

Sitwazzjoni fil-Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Il-protezzjoni tal-park nazzjonali tal-Virunga fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura) - Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Diċembru 2015)

Kumitat AFET (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE (2015/2340(INI))
(opinjoni: ENVI, FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Konsultazzjoni mal-kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : ENVI
opinjoni: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

Kumitat IMCO

- Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment (2015/2105(INI))
irriferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

Kumitat JURI

- Aċċess pubbliku għad-dokumenti (Artikolu 116(7)) għas-snin 2014-2015 (2015/2287(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : LIBE
opinjoni: JURI

Kumitat REGI

- Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2015/2095(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : LIBE
opinjoni: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni sostenibbli ta’ flotot tas-sajd esterni, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex tiffirma u tirratifika, u lil Malta biex taderixxi ma', il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali, fl-interess tal-Unjoni Ewropea (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-falliment tas-sistema ta' allokazzjoni tar-refuġjati skont il-kwoti (B8-1232/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żgħażagħ u t-telf tas-smigħ ikkważat mill-istorbju (B8-1233/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ambjent matul konflitti armati (B8-1234/2015)

irriferut

responsabbli:

DEVE

opinjoni:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tal-ibħra mill-iskart li jżomm f'wiċċ l-ilma (B8-1235/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tagħlim għall-adulti (B8-1236/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-isfidi finanzjarji marbuta mal-lonġevità (B8-1237/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni insostenn tal-produtturi tal-laħam u tas-salumi (B8-1238/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' strateġija effettiva u komuni kontra t-terroriżmu (B8-1239/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Mircea Diaconu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess għall-isport għall-persuni b'diżabbiltà u premji għall-prestazzjoni ekwi, ġusti u nondiskriminatorji (B8-1242/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Gilles Lebreton. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-oxybenzone fil-prodotti kożmetiċi (B8-1243/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ ta' miżuri ta' sigurtà fi ħdan l-UE wara l-attakki ta' Pariġi tat-13 ta' Novembru 2015 (B8-1244/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlas tardiv tal-amministrazzjoni pubblika Taljana lill-impriżi kredituri (B8-1245/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-allarmiżmu fuq il-laħam aħmar u pproċessat wara d-Dikjarazzjoni tad-WHO (B8-1246/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Kristjanofobija fl-Ewropa (B8-1247/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twissija li ġejja mill-għeluq ta' intrapriżi storiċi fil-Veneto u fil-Friuli (B8-1248/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontrafazzjoni tal-inbejjed ta' eċċellenza "made in Italy" (B8-1249/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inċentiv għall-użu ta' tekniki inqas invażivi għad-dijanjosi taċ-ċeljakija fit-tfal (B8-1250/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kanċer tal-frixa (B8-1251/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bijodiversità (B8-1252/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet ekonomiċi u soċjali tal-anzjani (B8-1253/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-urġenza ta’ miżuri kontra l-iffalsifikar ta' prodotti tal-ikel (B8-1254/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iperkolesterolemija fil-familja (B8-1255/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar titjib tal-koordinament tal-intelligence Ewropew (B8-1256/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-espożizzjoni għar-raġġi UV (B8-1285/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ross tal-plastik ġej mill-Ażja (B8-1286/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar fl-Italja (B8-1287/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rata baxxa ta' impjieg fost il-gradwati fl-Italja (B8-1288/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-quantitative easing u l-politiki fiskali espansjonarji (B8-1289/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari: ir-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-plastik (B8-1290/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis kwantitattiv: 80% tal-likwidità maħruġa mill-BĊE stazzjonata fi Frankfurt (B8-1291/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' ħiliet diġitali (B8-1292/2015)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preferenza lokali fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku (B8-1293/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kundizzjonijiet il-ġodda ta' ristrutturar tad-dejn fid-dokumenti dwar it-TTIP (B8-1294/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ġurnata ta' tifkira tal-vittmi tal-vjolenza Iżlamista (B8-1295/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn it-Turkija u l-ISIS (B8-1296/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-kunfidenzjalità fuq il-Facebook (B8-1297/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-kontrafazzjoni fis-setturi tal-moda u tal-lussu (B8-1298/2015)

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar aktar traċċabbiltà tal-armi wara li ma jibqgħux jintużaw (B8-1299/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-proselitiżmu onlajn (B8-1300/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tal-Vjolenza fuq in-Nisa (B8-1301/2015)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispejjeż għall-finanzi pubbliċi Franċiżi tal-proċeduri tat-taxxa Ewropej (B8-1302/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rifjut tal-adeżjoni u tar-rikonoxximent tal-Kosovo mill-Unjoni Ewropea (B8-1303/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsegwenzi tad-direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fuq il-finanzjament tal-politiki soċjali fi Franza (B8-1304/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eżenzjoni tas-servizzi pubbliċi fi ħdan il-qafas tan-negozjati kummerċjali (B8-1305/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-abbandun u l-moħqrija tal-annimali (B8-1306/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija (B8-1307/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffalsifikazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaġġar (B8-1308/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti li fihom il-glifosat (B8-1309/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fl-ordnijiet u l-fatturat għall-industrija (B8-1310/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-faqar fost it-tfal (B8-1311/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni tal-mudell Awstraljan għall-ġestjoni tal-immigrazzjoni (B8-1312/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjonijiet informatiċi u t-talbiet ta' aċċess għal data sensittiva (B8-1313/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-quantitative easing u s-self bankarju (B8-1314/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza kontra n-nisa (B8-1315/2015)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-indikazzjoni ġeografika Asiago DOP fin-negozjati bejn l-UE u l-Vjetnam (B8-1316/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlas maqsum (split payment) (B8-1317/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskart tal-plastik fil-Mediterran (B8-1318/2015)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni u l-konsegwenzi tagħha fuq ir-reġjun tal-Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-evażjoni fiskali tal-impriżi Ċiniżi fl-Italja (B8-1320/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffalsifikar tat-tikketta Prosecco minn intrapriżi Brittaniċi (B8-1321/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża leġittima (B8-1323/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-fruntieri nazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu Iżlamiku (B8-1324/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu ta' metodi innovattivi għas-sigurtà u l-prevenzjoni tat-terroriżmu (B8-1325/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-radikalizzazzjoni Islamika fl-UE (B8-1326/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żminijiet ta' pagamenti tal-amministrazzjoni pubblika (B8-1327/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar enerġetiku (B8-1328/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħlasijiet diġitali permezz tal-ismartphone (B8-1329/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Mutual Aid Societies (B8-1330/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-migrazzjoni (B8-1331/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għall-istrateġija makroreġjonali għaż-żoni muntanjużi (B8-1332/2015)

irriferut

responsabbli:

REGI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza ta’ investimenti soċjali (B8-1333/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta’ regolamentazzjoni Ewropea dwar ir-ridistribuzzjoni ta' ikel żejjed mill-ktajjen tas-supermarkets (B8-1334/2015)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sanzjonijiet fil-konfront tal-Istati li jiffinanzjaw u jappoġġjaw lill-ISIS (B8-1338/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistema bankarja "parallela" (shadow banking) (B8-1339/2015)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar projbizzjoni fuq il-bejgħ ta' armi u teknoloġiji militari lill-Istati li jiffinanzjaw u jappoġġjaw lill-ISIS (B8-1340/2015)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET


14. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 16 ta' Diċembru 2015

(*) Isem kunfidenzjali.

(*) (nru 1153/2015); (*) (nru 1154/2015); (*) (nru 1155/2015); (*) (nru 1156/2015); (*) (nru 1157/2015); (*) (nru 1158/2015); (*) (nru 1159/2015); (*) (nru 1160/2015); (*) (nru 1161/2015); Pia Berrend (nru 1162/2015); (*) (nru 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nru 1164/2015); (*) (nru 1165/2015); (*) (nru 1166/2015); (*) (nru 1167/2015); (*) (nru 1168/2015); (*) (nru 1169/2015); Philipp Schmagold (nru 1170/2015); (*) (nru 1171/2015); (*) (nru 1172/2015); Neil Warwick (nru 1173/2015); (*) (nru 1174/2015); (*) (nru 1175/2015); (*) (nru 1176/2015); Cristinel Corobana (nru 1177/2015); (*) (nru 1178/2015); (*) (nru 1179/2015); (*) (nru 1180/2015); (*) (nru 1181/2015); (*) (nru 1182/2015); (*) (nru 1183/2015); (*) (nru 1184/2015); (*) (nru 1185/2015); (*) (nru 1186/2015); (*) (nru 1187/2015); (*) (nru 1188/2015); Marco Bava (nru 1189/2015); Leif Lundgren (nru 1190/2015); (*) (nru 1191/2015); (*) (nru 1192/2015); Marco Bava (nru 1193/2015); Marco Bava (nru 1194/2015); Marco Bava (nru 1195/2015); Marco Bava (nru 1196/2015); Marco Bava (nru 1197/2015); (*) (nru 1198/2015); (*) (nru 1199/2015); Flavio Miccono (nru 1200/2015); (*) (nru 1201/2015); (*) (nru 1202/2015); Flavio Miccono (nru 1203/2015); (*) (nru 1204/2015); (*) (nru 1205/2015); (*) (nru 1206/2015); (*) (nru 1207/2015); (*) (nru 1208/2015); Marco Bava (nru 1209/2015); (*) (nru 1210/2015); (*) (nru 1211/2015); (*) (nru 1212/2015); (*) (nru 1213/2015); (*) (nru 1214/2015); (*) (nru 1215/2015); (*) (nru 1216/2015); (*) (nru 1217/2015); (*) (nru 1218/2015); (*) (nru 1219/2015); (*) (nru 1220/2015); Micaela Nicola (nru 1221/2015); (*) (nru 1222/2015); (*) (nru 1223/2015); (*) (nru 1224/2015); (*) (nru 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nru 1226/2015); Jacek Sierpiński (nru 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nru 1228/2015); (*) (nru 1229/2015); (*) (nru 1230/2015); (*) (nru 1231/2015); (*) (nru 1232/2015); (*) (nru 1233/2015); (*) (nru 1234/2015); (*) (nru 1235/2015); (*) (nru 1236/2015); William Roger (nru 1237/2015); (*) (nru 1238/2015); Stefania Matteini (nru 1239/2015); Amelia Roberts (nru 1240/2015); Alexander Eisenmann (nru 1241/2015); (*) (nru 1242/2015).

Il-President ħabbar li fid-data 16 ta' Diċembru 2015, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 18 sad-data 21 ta' Jannar 2016.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Avviż legali - Politika tal-privatezza