Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. januar 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

Juan Carlos Girauta Vidal og Inês Cristina Zuber havde meddelt, at de nedlagde deres mandater som medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra henholdsvis den 12. og den 31. januar 2016.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at deres mandater var ledige med virkning fra de nævnte datoer, og gav de pågældende kompetente nationale myndigheder meddelelse herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik