Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Juan Carlos Girauta Vidal i Inês Cristina Zuber złożyli mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia, odpowiednio, 12 stycznia i 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty, licząc od ww. dat, i poinformował o tym właściwe władze krajowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności