Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Juan Carlos Girauta Vidal och Inês Cristina Zuber hade begärt entledigande från uppdraget som parlamentsledamöter med verkan från och med den 12 respektive 31 januari 2016.

Parlamentet förklarade deras platser vakanta från och med dessa datum, i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen, och underrättade de berörda nationella myndigheterna därom.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy