Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

5. Valprövning

Parlamentet beslutade på förslag av JURI-utskottet att bekräfta mandaten för ledamöterna Czesław Hoc och Sławomir Kłoswoski med verkan från och med den 27 november 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy