Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. januar 2016 - Strasbourg

7. Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæring var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 0061/2015 om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer stillet af: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli og Pascal Durand.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 18.1.2016).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik