Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. ledna 2016 - Štrasburk

8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor IMCO předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2012)0424(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2012 k přijetí výše uvedeného nařízení (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí