Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet IMCO hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2012)0424(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ((EUT L 60, 2.3.2013, s. 52) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy