Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingivits av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för INTA-utskottet, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy