Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

11. Предложение за акт на Съюза

Председателят припомни, че на 24 юни 2015 г. е обявил за допустимо предложението за акт на Съюза, внесено от Richard Sulík по силата на член 46, параграф 2 от Правилника за дейността, с което се цели изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (B8-0210/2015), и че е сезирал комисията ECON във връзка с това (точка 7 от протокола от 24.6.2015 г).

Председателят съобщи, че комисията ECON не може да препоръча предложението да бъде предоставено за допълнителни подписи и следователно процедурата се прекратява.

Правна информация - Политика за поверителност