Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. januar 2016 - Strasbourg

11. Forslag til EU-retsakt

Formanden mindede om, at han den 24. juni 2015 havde erklæret, at forslaget til EU-retsakt indgivet af Richard Sulík, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2, om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (B8-0210/2015) opfyldte betingelserne for behandling og havde henvist forslaget til ECON (punkt 7 i protokollen af 24.6.2015).

Formanden meddelte, at ECON ikke kunne anbefale fremlæggelse af forslaget til yderligere undertegnelser, og at proceduren således var at betragte som afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik