Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg

11. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter herinnert eraan dat hij op 24 juni 2015 een door de heer Richard Sulík overeenkomstig artikl 46, lid 2, van het Reglement ingediend voorstel voor een besluit van de Unie over de wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (B8-0210/2015) ontvankelijk heeft verklaard en heeft verwezen naar de Commissie ECON (punt 7 van de notulen van 24.6.2015).

De Voorzitter deelt mede dat de Commissie ECON niet kan aanbevelen dat het voorstel wordt opengesteld voor bijkomende ondertekenaars en dat de procedure bijgevolg wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid