Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg

11. Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii

Przewodniczący przypomniał, że dnia 24 czerwca 2015 r. stwierdził dopuszczalność wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii, złożonego przez Richarda Sulíka na mocy art. 46 ust. 2 Regulaminu, w celu zmiany dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (B8-0210/2015), i że skierował go do komisji ECON (pkt 7 protokołu z dnia 24.6.2015).

Przewodniczący poinformował, że komisja ECON nie mogła zalecić przedłożenia wniosku do dodatkowych podpisów, w związku z czym procedura zostaje zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności