Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

11. Návrh aktu Únie

Predseda pripomenul, že 24. júna 2015 vyhlásil za prípustný návrh aktu únie o zmene smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (B8-0210/2015), ktorý na základe článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku predložil Richard Sulík, a že ho postúpil výboru ECON (bod 7 zápisnice zo dňa 24.6.2015).

Predseda oznámil, že výbor ECON nemôže odporučiť, aby bol návrh predložený na ďalšie podpisy, a že postup je preto ukončený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia