Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

11. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen påminde om att han den 24 juni 2015 hade tillåtligförklarat det förslag till unionsrättsakt som Richard Sulík lagt fram i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (B8-0210/2015), och att han hade hänvisat det till ECON-utskottet (punkt 7 i protokollet av den 24.6.2015).

Talmannen meddelade att ECON-utskottet inte kunde rekommendera tillägg av ytterligare underskrifter, varför förfarandet avslutades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy