Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 18. siječnja 2016. - Strasbourg

12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

FEMM, JURI

- Prilog prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluka Vijeća o ratifikaciji i pristupu država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PECH, ENVI, TRAN

- Prijedlog odluka Vijeća o ratifikaciji i pristupu država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

PECH, ENVI, TRAN

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - latvijski kandidat Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - češki kandidat Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - slovački kandidat Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - poljski kandidat Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))Naslov zasad nije dostupan na svim jezicima.

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

2) Obori su podnijeli sljedeća izvješća:

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom (2015/2241(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom (2015/2268(IMM)) - JURI – izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodificirani tekst) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Izvješće o pregledu stanja i izazovima u regulaciji financijskih usluga u EU-u: put prema učinkovitijem i djelotvornijem okviru EU-a za financijsku regulaciju i prema uniji tržišta kapitala te njihov utjecaj (2015/2106(INI)) - ECON - izvjestitelj: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2014. (2014/2218(INI)) - PETI - izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA - izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA - izvjestitelj: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Izvješće o politici usmjerenoj na razvoj vještina u borbi protiv nezaposlenosti mladih (2015/2088(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a (2015/2140(INI)) - ECON - izvjestitelj: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Izvješće o vanjskim čimbenicima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi (2015/2111(INI)) - FEMM - izvjestiteljica: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- *Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Latviji (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Izvješće o aktu „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (2015/2147(INI)) - ITRE - IMCO - izvjestiteljice: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- ***Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Izvješće o ulozi međukulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti EU-a (2015/2139(INI)) - CULT - izvjestiteljica: Julie Ward (A8-0373/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti