Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 18., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Javaslat az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, JURI

- Javaslat a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Javaslat a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Javaslat az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH, ENVI, TRAN

- Javaslat a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH, ENVI, TRAN

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Mihails Kozlovs, lett jelölt (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Jan Gregor, cseh jelölt (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Ladislav Balko, szlovák jelölt (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Janusz Wojciechowski, lengyel jelölt (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

-

Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Ez a cím jelenleg nem minden nyelven érhető el.

utalva

illetékes :

AFCO

2) Az alábbi jelentéseket nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2241(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2268(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Jelentés a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2014. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2014/2218(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Jelentés a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó, készségekkel kapcsolatos szakpolitikákról (2015/2088(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2015/2140(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Jelentés Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről (2015/2111(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról (2015/2147(INI)) - ITRE bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Jelentés az EU alapvető értékeinek előmozdítása során a kultúrák közötti párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás által játszott szerepről (2015/2139(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Julie Ward (A8-0373/2015).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat