Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

13. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на януари г. 2016 (PE 574.582/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник и Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

В съгласие с политическите групи председателят предложи докладът на Ulrike Lunacek A8-0372/2015 относно споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово" (point 43 du PDOJ) и декларацията на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (point 88 du PDOJ) да бъдат разгледани в сряда следобед в този ред, след декларацията на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразуменията за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна" (point 69 du PDOJ).

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да поиска тази седмица да се проведе разискване относно мерките, свързани с правото на убежище, които Дания се готви да приеме (председателят отговори, че ще поиска от председателя на комисията LIBE да свика извънредно заседание по този въпрос утре, в присъствието на представител на датското правителство), Manfred Weber, за да подкрепи процедурата, посочена от председателя, като същевременно счита, че не е уместно да се провеждат разисквания по този въпрос в пленарна зала по време на сегашната сесия, и Gabriele Zimmer, за да подкрепи предложението на председателя (председателят констатира, че е налице съгласие комисията LIBE да заседава утре).

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност