Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg

13. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din ianuarie 2016 (PE 574.582/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni și Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

De acord cu grupurile politice, Președintele a propus examinarea Raportului lui Ulrike Lunacek A8-0372/2015 referitor la Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo (punctul 43 din PDOJ) și a Declarației Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (point 88 du PDOJ) miercuri după amiază, în această ordine, după Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (point 69 du PDOJ).

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita organizarea unei dezbateri săptămâna aceasta privind măsurile referitoare la dreptul de azil pe care se pregătește să le adopte Danemarca (Președintele a răspuns că îi va solicita președintelui Comisiei LIBE să convoace o reuniune excepțională în acest sens mâine, cu participarea unui reprezentant al guvernului danez), Manfred Weber, pentru a-și exprima sprijinul față de procedura menționată de Președinte, precizând însă că nu este necesară dezbaterea chestiunii în ședința plenară în curs, și Gabriele Zimmer, pentru a-și exprima sprijinul față de propunerea Președintelui (Președintele a constatat că Comisia LIBE a fost de acord să se reunească mâine).

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate