Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

13. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v januári 2016 (PE 574.582/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok a utorok

Bez zmeny.

Streda

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa správa Ulriky Lunacekovej A8-0372/2015 o dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom (point 43 du PDOJ) a vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o systematickom hromadnom vyvražďovaní príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (bod 88 du PDOJ) prerokúvali v tomto poradí po vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o dohodách o pridružení / prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (bod 69 PDOJ).

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Štvrtok

Bez zmeny.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE so žiadosťou, aby sa tento týždeň konala rozprava o opatreniach týkajúcich sa práva na azyl, ktoré plánuje prijať Dánsko (predseda odpovedal, že požiada predsedu výboru LIBE, aby na zajtra zvolal mimoriadnu schôdzu výboru, ktorá by sa zaoberala touto témou a na ktorej by sa zúčastnil zástupca dánskej vlády), Manfred Weber, aby podporil postup predsedu a zároveň aby uviedol, že podľa neho by sa táto otázka nemala prerokúvať na prebiehajúcej schôdzi, a Gabriele Zimmer, aby podporila návrh predsedu (predseda konštatoval, že bol vyslovený súhlas s tým, aby sa zajtra konala schôdza výboru LIBE).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia