Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2140(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0368/2015

Внесени текстове :

A8-0368/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0004

Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

14. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2015/2140(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Bendt Bendtsen (докладчик по становището на комисията INTA), Sergio Gaetano Cofferati (докладчик по становището на комисията IMCO), Burkhard Balz, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Alfred Sant, от името на групата S&D, Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes и Ivana Maletić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ева Паунова, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness и Jeppe Kofod.

Изказаха се: Margrethe Vestager, Werner Langen и Notis Marias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 19.1.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност