Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2140(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0368/2015

Ingediende teksten :

A8-0368/2015

Debatten :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Stemmingen :

PV 19/01/2016 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0004

Notulen
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

14. Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2015/2140(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness en Jeppe Kofod.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager, Werner Langen en Notis Marias

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 19.1.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid