Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2140(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0368/2015

Predkladané texty :

A8-0368/2015

Rozpravy :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 19/01/2016 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0004

Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

14. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2015/2140(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Sergio Gaetano Cofferati (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes a Ivana Maletić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness a Jeppe Kofod.

Vystúpili: Margrethe Vestager, Werner Langen a Notis Marias.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 19.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia