Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0096(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2015

Внесени текстове :

A8-0367/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Обяснение на вота
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

15. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 19.1.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност