Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0096(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0367/2015

Ingivna texter :

A8-0367/2015

Debatter :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

15. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 19.1.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy