Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. ledna 2016 - Štrasburk

16. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (rozprava)
CRE

Benedek Jávor (místopředseda výboru ENVI) přednesl námitku.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Bart Staes, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose a Herbert Reul.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini a Mark Demesmaeker.

Vystoupili: Benedek Jávor a Elżbieta Bieńkowska.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 3.2.2016.

Vystoupil Gerben-Jan Gerbrandy, který požádal o reakci rovněž Radu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí