Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. jaanuar 2016 - Strasbourg

16. Vastuväite esitamine vastavalt kodukorra artiklile 106 väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heite kohta (arutelu)
CRE

Benedek Jávor (ENVI-komisjoni aseesimees) esitas vastuväite.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Bart Staes, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose ja Herbert Reul.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Mark Demesmaeker.

Sõna võtsid Benedek Jávor ja Elżbieta Bieńkowska.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.2.2016 protokollipunkt 8.4.

Sõna võttis Gerben-Jan Gerbrandy, kes leidis, et ka nõukogu peaks reageerima.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika