Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 18., Hétfő - Strasbourg

16. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében (vita)
CRE

Benedek Jávor (az ENVI bizottság alelnöke) ismerteti a kifogást.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Bart Staes, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose és Herbert Reul.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini és Mark Demesmaeker.

Felszólal: Benedek Jávor és Elżbieta Bieńkowska.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.3-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy kéri, hogy a Tanács is reagáljon.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat