Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. sausio 18 d. - Strasbūras

16. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) (diskusijos)
Stenograma

Benedek Jávor (ENVI komitetas pirmininko pavaduotojas) pristatė prieštaravimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Bart Staes), Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose ir Herbert Reul.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Mark Demesmaeker.

Kalbėjo: Benedek Jávor ir Elżbieta Bieńkowska.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 03 protokolo 8.4 punktas.

Kalbėjo Gerben-Jan Gerbrandy, jis taip pat paprašė, kad Taryba pareikštų savo nuomonę.

Teisinė informacija - Privatumo politika