Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris - Strasbūra

16. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (debates)
CRE

Benedek Jávor (ENVI komitejas priekšsēdētāja vietnieks) iepazīstināja ar iebildumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Bart Staes, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose un Herbert Reul.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini un Mark Demesmaeker.

Uzstājās Benedek Jávor un Elżbieta Bieńkowska.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.2.2016. protokola 8.4. punkts.

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy, pieprasot, lai reaģētu arī Padome.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika