Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg

16. Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)
CRE

Benedek Jávor (ondervoorzitter van de Commissie ENVI) geeft een toelichting op het bezwaar.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Bart Staes, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose en Herbert Reul.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini en Mark Demesmaeker.

Het woord wordt gevoerd door Benedek Jávor en Elżbieta Bieńkowska.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 3.2.2016.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy, die eveneens om een reactie van de Raad verzoekt.

Juridische mededeling - Privacybeleid