Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg

16. Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (dezbatere)
Stenograma

Benedek Jávor (Vicepreședinte Comisiei ENVI) a prezentat obiecția

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Ivo Belet, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Bart Staes, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose și Herbert Reul.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini și Mark Demesmaeker.

Au intervenit: Benedek Jávor și Elżbieta Bieńkowska.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 3.2.2016.

A intervenit Gerben-Jan Gerbrandy, care a solicitat și Consiliului să își exprime opinia.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate