Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

16. Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (rozprava)
CRE

Benedek Jávor (podpredseda výboru ENVI) predniesol námietku.

V rozprave vystúpil Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi a Bart Staes, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose a Herbert Reul.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini a Mark Demesmaeker.

Vystúpili títo poslanci: Benedek Jávor a Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 3.2.2016.

V rozprave vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy, ktorý požiadal o reakciu aj Radu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia