Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 17
CRE 18/01/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.5
CRE 19/01/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0005

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

17.  Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ [2015/2139(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Julie Ward (A8-0373/2015)

Η Julie Ward παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Sabine Verheyen, Γιώργος Γραμματικάκης, Gerolf Annemans, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Julie Ward.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου